Nieuws

03 mei 2010 door Rik Bokelman

"Wat de duivel bang maakt is dat je vandaag voor Jezus leeft"

"Berouw is een fundamentele selutel voor het christelijke leven, maar op veel plaatsen is deze leer verwaarloosd. In tallze moderne kerken brengen sprekers een afgezwakte boodschap die niet veel gelijkenis vertoont met het evangelie zoals het in de Bijbel staat," vertelt Broeder Yun.

"Mensen horen niet of nauwelijks dat Gods koninkrijk beschikbaar is voor allen die bereid zijn de wereld te verloochenen en Jezus van ganser harte te volgen. In plaats daarvan worden er iedere zondag duizenden preken gehouden waarin Jezus slechts wordt gepresenteerd als Redder, niet als Heer en Meester. Wat de mensen te horen krijgen is: ' Jezus zal je helpen, zegenen, vergeven en kracht geven.' Maar er wordt weinig gezegd over berouw, nederigheid en opoffering. De eerste boodschap die Jezus verkondigde was: 'Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij."

De Chinese voorganger (links op de foto) werd eerder bekend door zijn levensbeschrijving dat uitkwam onder de titel 'de hemelse man'. Hierin wordt onder andere beschreven hoe broeder Yun met behulp van een engel bevrijd werd uit een Chinese gevangenis. Zijn levenslessen zijn onlangs uitgekomen in het boek 'in vuur en vlam voor Jezus'.

Startpunt
Broeder Yun: "We worden allemaal opgereoepen een wedloop te lopen voor Jezus, en berouw is in die wedloop het startpunt. Het is nutteloos te proberen de wedstrijd te lopen als de startstreep nog niet niet bereikt is. Dit is het probleem met veel gelovigen. Zij proberen de Heer te volgen, maar hebben nooit echt berouw gehad en hun leven overgeven aan Jezus Christus. Het resultaat van dit wijdverbreide valse evangelie is te zien in kerken die vol zitten met halfslachtige christenen wier leven nog steeds draait om eigenbelang en wereldse principes."

"Jezus wil dat wij voor Hem of tegen Hem zijn. Hij zei tegen de gemeente in Loadicea: 'Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal Ik u uitspuwen' (Op. 3:15-16, red.). Deze boodschap van de opgestande Heer moet een vreselijke schok zijn geweest voor de christenen in Laodicea! Zij waren welgesteld, in goeden doen en zelfvoldaan. Waarschijnlijk dachten ze dat Jezus trots was op hun prestaties en waardering had voor hun vrome daden. Maar in plaats van hun een schouderklopje te geven, bracht Jezus de realiteit van hun geestelijke verziekte conditie aan het licht."

"Waarom sprak Jezus deze harde woorden?" vraagt broeder Yun. "Zijn drijfveer, was liefde. Vasthoudende liefde. Hij hield zo veel van de mensen in Loadicea dat Hij niet passief kon toekijken terwijl ze ten onder gingen in hun zonde en zelfzucht. 'Iedereen die ik liefheb wijs Ik terecht en bestraf Ik. Zet u dus volledig in en breek met het leven dat u nu leidt.'"

"Het interesseert de duivel niets of je de Heer in het verleden gediend hebt. Wat hem bang maakt is dat je vandaag de dag voor Jezus leeft, of je je nu op Hem verlaat en op Hem vertrouwt, en of je bereid bent te gehoorzamen aan de leiding van de Heilige Geest."

"Jezus verlangt er hevig naar dat wij allen op zijn bruiloftsmaal aanwezig zijn, maar we kunnen niet naar binnen gaan als we blijven leven volgens de principes van de wereld, zoals we in de gelijkenis van het bruiloftsmaal lezen. God weet wie een burger is van zijn koninkrijk en wie een bedrieger. Als we een uitnodiging hebben ontvangen voor het bruiloftsfeest van het koninkrijk van God, moeten wij de kleren dragen die Hij ons voorschrijft, niet onze eigen kleren. We moeten zijn Woord accepteren en ernaar leven, waarbij we onze levensstijl en keuzes zodanig aanpassen dat ze in lijn zijn met de bevelen van de Koning. Dat is berouw."

Voor meer levenslessen van Brother Yun: klik hier.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
CIP.nl crowdfundt voor De Hoop. Al 99 procent van het bedrag is opgehaald. Draag je bij?