Nieuws

14 april 2010 door Rik Bokelman

Jan Zijlstra: "Iedereen moet kunnen genezen"

Gebedsgenezer Jan Zijlstra vindt het opvallend dat ongelovigen makkelijker genezen. "Zij zitten nog niet met een geestelijke ballast. Mensen die in traditionele kerken zijn opgegroeid hebben de geestelijke opvoeding gehad dat wonderen niet meer gebeuren." Dit zei hij dinsdagochtend in het praatprogramma 'Koffie' op het christelijke radiostation GrootNieuwsRadio 1008 AM.

"Het is een hele barrière voor veel gelovigen die ze moeten verwerken. Maar we moeten niet bij God komen met onze ‘mitsen’ en ‘maren’ en daardoor de grootheid van God beperken." Zijlstra is ervan overtuigd dat in een christelijke gemeenschap die veel bidt aanzienlijk minder ziekte zou moeten voorkomen. Is er toch ziekte onder de gemeenteleden dan zouden ze moeten handelen volgens Jacobus: zalving en gebed door de oudsten. Zijlstra pareert dat hij de enige zou zijn die genezing kan bieden. "Genezen is onze opdracht. We hoeven geen schroom te hebben om dingen te doen die Jezus ons heeft opgedragen. De Heer heeft gezegd: ‘Ik zal met je zijn’. Als je het niet durft is dit twijfelen aan de tegenwoordigheid van de Heer. Gewoon een keer doen! Het geheim ligt in de bijbel. We moeten geloven dat dit Woord waarheid is."

"Genezing is mogelijk als je erin gelooft en voor 100% verwacht dat de genezing gaat plaatsvinden", zegt evangelist en gebedsgenezer Jan Zijlstra. Hij is ervan overtuigd dat in de bijbel een vast verband is tussen geloof en genezing. Om dit te onderstrepen haalt hij Psalm 91 aan waarin staat dat geen plaag de gelovigen die verblijven onder Gods vleugels zal treffen. En als de genezing niet plaatsvindt? Zijlstra: "Mensen hebben geen geloof. Vanwege ongeloof hebben ze genezing niet gekregen staat in de Bijbel. Jezus heeft het verbonden aan het geloof. Mensen in Jezus tijd hebben actief stappen ondernomen om naar Jezus te gaan en zijn niet thuis blijven zitten. Hun verwachting stond vast: ‘Ik geloof in Jezus en als ik Hem aanraak word ik genezen’. Dit geldt nog steeds vandaag." Zijlstra raadt mensen die zijn dienst willen bezoeken aan zich hier goed op voor te bereiden. "Genezing is niet als een muntje dat je in een automaat gooit of iets om te proberen onder het motto ‘baat het niet, dan schaadt het niet’." Wanneer genezing uitblijft na een bezoek aan zijn genezingsdienst vraagt Zijlstra mensen nog een keer te komen, desnoods een flink aantal keren. "Ik heb dit een ernstig zieke vrouw opgedragen en uiteindelijk werd ze genezen. Bidden vraagt ook volharding. Want kijk maar naar de profeet Elia die van God de belofte kreeg dat er regen zou komen. Hij heeft hier ook vele malen opnieuw om moeten vragen."

In 2007 kwam Zijlstra veelvuldig in het nieuws door de genezing van Janneke Vlot uit Bleskensgraaf wat gebeurde tijdens zijn gebedsdienst. Volgens Zijlstra gebeurden er in die tijd meerdere wonderen in Bleskensgraaf. In een EO-reportage voor het programma Netwerk werden niet alle genezingen van Zijlstra als geloofwaardig neergezet. Eén van de meisjes zei zwaar geëmotioneerd dat ze Jan Zijlstra haatte. Volgens Zijlstra is het verhaal in de reportage volledig uit zijn verband gerukt. “Het meisje is door deze uitzending volledig uit balans geraakt. Haar zijn woorden in de mond gelegd.” In het gesprek na de reportage met journalist Tijs van den Brink kreeg Zijlstra te weinig tijd om zijn verhaal uit te leggen. Hij geeft aan boos te zijn geweest op de EO en na een gesprek met de omroep heeft hij de geschiedenis losgelaten. Bijzonder is wel dat God al van tevoren aan Zijlstra heeft laten weten dat het wonder van Janneke Vlot in het hele land bekend zou worden. Toch zijn wonderen niet het aller belangrijkste voor Zijlstra. "Ik ben bovenal een zielenwinner. Mensen moeten het evangelie van Jezus Christus horen en een relatie krijgen met God."

GrootNieuwsRadio zendt 24 uur per dag een christelijk geluid uit. Te ontvangen in heel Nederland (en België) via de middengolf 1008 AM en wereldwijd via internet www.grootnieuwsradio.nl
Vakanties
Hier adverteren?
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals

Beluister onze Podcast!

iTunes Stitcher