Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

28 maart 2010 door Jeffrey Schipper

"Wanneer je de Heer ontmoet verandert je wereldvisie"

"De discussie over evolutie en schepping wordt vaak gezien als een strijd tussen geloof en wetenschap, maar in werkelijkheid is het een strijd tussen twee wereldbeelden," zegt Frans Gunnink, actief binnen Mediagroep in Genesis. "Dat God door Zijn Woord aan ons heeft geopenbaard is de basis waarop wij als christenen naar de wereld kijken. Dat is in strijd met de wereldvisie van het seculier naturalisme, dat beweert dat er niets bovennatuurlijks is."

"Geloof wordt over het algemeen beschouwd als iets persoonlijks en wetenschap als neutraal. Maar daar bevindt zich niet de strijd. Zowel in de wetenschap als onder christenen spelen vooronderstellingen een grote rol. Enkele voorbeelden van vooronderstellingen onder christenen zijn: God bestaat; Hij heeft zich in de Bijbel aan ons geopenbaard en dat God in ons werkt door middel van de Heilige Geest. Seculiere gelovigen hebben een andere wereldvisie die in strijd met de wereldvisie van gelovigen. De bril die je op hebt bepaalt hoe je de feiten duidt."

Felheid evolutiedebat
Gunnink bemerkt de "felheid in het evolutiedebat" vooral wanneer over dit onderwerp een artikel wordt geplaatst. "Je ziet vervolgens dat op zo’n artikel, bijv. op de website van De Telegraaf of NRC Handelsblad, altijd de meeste lezersreacties komen. Dat komt doordat het onderwerp schepping of evolutie te maken heeft met oorsprong en verband houdt met de vragen: 'Waar komen we vandaan?', 'Waarom ben ik hier?' en 'Waar ga ik naartoe?'. Daarom is dit onderwerp ook zo belangrijk voor de kerk. Als je meegaat in de gedachte van de evolutie, zit je in een stroming die het felst verdedigd wordt door mensen die zich fel tegen God verzetten, zoals Richard Dawkins."

Vorig jaar was het 200ste geboortejaar van evolutionist Charles Darwin. "Het Darwinjaar was voor christenen een mooie kans om over dit onderwerp te praten," gaat Gunnink verder. "Media stonden nog vóór 2009 vol met informatie over de scheppingsfolder die huis aan huis is verspreid. Tegelijkertijd nam de verheerlijking van Darwin als ware hij de meest intelligente mens ooit, bijna afgodische vormen aan. Dat was tijdens eerdere Darwin-jubilea niet het geval. Dat komt doordat de kerk onvoldoende tegenwicht biedt op het gebied van de oorsprong. De kerk moet duidelijk maken dat het prima mogelijk is om vast te houden aan een historische lezing van Genesis, zonder je intellect of ratio geweld aan te doen."

Genesis als uitgangspunt
"Christenen moeten bereid zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. In het Engels staat er ‘prepared to answer’. We moeten simpelweg kunnen duiden hoe de schepping volgens Gods Woord heeft plaatsgevonden. Dat betekent niet dat we overal een antwoord op moeten hebben. Wel weten we dat datgene wat God geopenbaard heeft ons bepalende en beperkende kader is. Alles wat wij als christenen als basisuitgangspunten aanvoeren, ligt gefundeerd in Genesis, of het nu gaat om het huwelijk tussen één man en één vrouw, het dragen van kleding, of het onderscheid tussen mens en dier en de rol van de mens in de schepping. Genesis staat beschreven als geschiedenis. Maar wanneer mensen binnen de kerk gedeeltes van het evolutionisme aannemen en proberen in te passen, wordt er meer waarde gehecht aan feilbaar onderzoek door mensen van beperkte kennis, dan aan het Woord van God."

"God heeft ons ook verstand gegeven," vertelt Gunnink. "Die hoeven we niet aan een haakje van de kerkdeur op te hangen. We moeten ons ervan bewust zijn dat we niet in een waardevrije omgeving terechtkomen. Gelukkig zijn ook veel wetenschappers na verder zoeken uitgekomen bij Christus. Wanneer je een ontmoeting met de Heer hebt, verandert je wereldvisie. Dan gaan je ogen op voor wetenschapsbeoefening als christen, waarbij je vasthoudt aan een historische lezing van Genesis en je voluit wetenschapper kunt zijn, zonder je verstand uit te schakelen."

Gunnink waarschuwt hen die uitgaan van de evolutietheorie en zich toch aan de Bijbel willen vasthouden, omdat het zijns inziens grote gevolgen kan hebben. "In het Bijbelboek Openbaring wordt gezegd dat de dood tenietgedaan zal worden. Wanneer we het begin van de Bijbelse boodschap niet aannemen als historisch, nemen we het spreken van de Bijbel over de toekomst dan nog wel aan?" aldus Gunnink.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen