Nieuws

20 januari 2010 door Rik Bokelman

Arjan Baan: 'Theïstische evolutie gevaar geestelijk leven'

Afgelopen weekend verzond stichting Heart Cry een oproep aan haar achterban om zich te verzetten tegen theïstische evolutie. Arjan Baan licht het manifest toe: "Als Genesis 1 en 2 niet letterlijk moeten worden genomen, waarom zouden we de rest van de Bijbel dan wel letterlijk nemen? Hoe zit het dan met de maagdelijke geboorte van de Heere Jezus, met Zijn opstanding en hemelvaart? Zat Jona echt in de vis?"

Voor de theïstisch evolutionisten is het 'er staat geschreven' volgens de opstellers niet langer het einde van alle tegenspraak. Arjan Baan vindt niet dat het letterlijk opvatten van de Bijbel ook zou moeten betekenen dat men moet vinden dat de aarde vier hoeken heeft (Op 7:1, RB), eindig is (Jer 51:6, RB), of een schijf – dus plat (Jes 40:22, RB). "De Bijbel beschrijft de dingen fenomenologisch, oftewel; zoals je ze ziet. De Bijbel gebruikt geen wetenschappelijke taal."

Uit de Schrift blijkt volgens het Heart Cry-manifest dat het verslag van de schepping van de mens letterlijk wordt opgevat. 'Zo neemt Paulus het verhaal van de schepping van Eva uit de rib van Adam letterlijk want hij zegt in 1 Tim. 2:13 dat eerst Adam is geschapen en daarna Eva. "Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva". Dit bevestigt hij nogmaals in de 1 Korinthe 11 vers 8.

Baan maakt zich zorgen. "Ten eerste zijn we uiterst bezorgd over de huidige ontwikkelingen binnen de kerk. Er staat met theïstische evolutie heel veel op het spel, namelijk 'het gezag van de Bijbel’. Er is een groot gevaar dat veel jongeren en ouderen stapje voor stapje meegezogen worden in één van de grootste dwalingen van de wereldgeschiedenis. We vinden dat er veel te weinig verzet klinkt vanuit de kerken. In de tweede plaats zijn er mensen die aan Heart Cry vragen hebben gesteld over het sprekersbeleid. Zodoende hebben enkele broeders zich in dit thema verdiept en deze ‘oproep tot verzet’ opgesteld en Heart Cry heeft dit in de laatste nieuwsbrief gepubliceerd."

Geestelijk leven
Volgens Baan staat met het gezag van de Bijbel ook het geestelijk leven van gelovigen op het spel. "Dat is absoluut niet overdreven, want acceptatie van theïstische evolutie ondermijnt het Schriftgezag en daarmee haal je ten diepste het fundament onder het geloof vandaan. De gevolgen waren zichtbaar in de gereformeerde kerken in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Vandaag de dag worden de gevolgen steeds duidelijker zichtbaar bij verschillende Gereformeerde Bond’s predikanten binnen de PKN. Het is te vrezen dat door gebrek aan waar geestelijk leven we ons bezig gaan houden met zulke thema’s. Gelukkig is men binnen de afgescheiden kerken wel bezorgd. We kunnen niet, zoals bij bepaalde andere Bijbelse thema’s, neutraal blijven, omdat in deze discussie het gezag van de Schrift in het geding is."

De 'oproep tot verzet' stelt dat niet kan worden toegestaan dat theïstische evolutie wordt geleerd. Arjan: "De Bijbel is zeer duidelijk dat valse leringen geweerd moeten worden. In sommige gevallen moet leertucht uitgeoefend worden om de Gemeente te beschermen. Dat is pijnlijk en verdrietig voor de betrokkenen. Het is ons gebed dat de ogen zullen opengaan en dat tucht uitoefening daarom niet nodig zal blijken te zijn. We moeten allemaal een keuze maken over hoe we Genesis 1 en 2 lezen. We behoren de normale, letterlijke interpretatie aan te houden. ‘Zoals het er staat, geloof je het.’"

Lees hier het hele manifest Loochenen schepping is aanval op Woord van God.

Start het gesprek

Alleen CIP+ leden kunnen reageren op artikelen. Word ook CIP+ lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen
New Faith Network
NFN Originals Films
bekijk alle originals
CIP.nl crowdfundt voor De Hoop. Al 99 procent van het bedrag is opgehaald. Draag je bij?